Яна Янушева
Жени-София

Теодора Вълчанова
Жени-София

Мария-Магдалена Александрова
Жени-София

Мария Цачева
Жени-София

Марин Йорданов
Мъже-София

Мари Илиева
Деца-София

Майкъл-Никола Стефанов
Деца-София

Любка Аспарухова
Жени-София

Донна Златарова
Жени-София

Данаил Димитров
Деца-София

Велизар Ангелов
Мъже-София

Джулиан Илянов
Мъже-София

Асен Данков
Мъже-София

Даниела Бъчварова
Деца-Бургас

Анна-Мария Тодорова
Деца-Бургас

София Шамайлян
Жени-Бургас

Стефани Иванова
Жени-Бургас

Преслав Димитров
Деца-Бургас

Николай Тенев
Мъже-Бургас

Патрис Александрова
Деца-Бургас

Мария Банева
Жени-Бургас

Тодор Банев
Мъже-Бургас

Мария Тодорова
Жени-Бургас

Мая Неева
Деца-София

Георги Иванов
Мъже-София

Ева Цветанова
Деца-София

Гюрай Рашид
Мъже-София

Васка Джурова
Жени-София

Грета-Мари Тасева
Деца-София

Радослав Минчев
Мъже-София

Моника Аклашева
Деца-София

Карин Калинина
Деца-София