Даниела Бъчварова
Деца-Бургас

Анна-Мария Тодорова
Деца-Бургас

София Шамайлян
Жени-Бургас

Стефани Иванова
Жени-Бургас

Преслав Димитров
Деца-Бургас

Николай Тенев
Мъже-Бургас

Патрис Александрова
Деца-Бургас

Мария Банева
Жени-Бургас

Тодор Банев
Мъже-Бургас

Мария Тодорова
Жени-Бургас

Мая Неева
Деца-София

Георги Иванов
Мъже-София

Ева Цветанова
Деца-София

Гюрай Рашид
Мъже-София

Васка Джурова
Жени-София

Грета-Мари Тасева
Деца-София

Радослав Минчев
Мъже-София

Моника Аклашева
Деца-София

Карин Калинина
Деца-София

Стилиян Стоянов
Мъже-Варна

Димитър Салдана
Мъже-Варна

Людмил Михайлов
Мъже-Варна

Моника Петрова
Жени-Варна

Махмуд Сали
Мъже-Варна

Ралица Колева
Жени-Варна

Надежда Давидкова
Жени-Варна

Йордан Чомаков
Мъже-Варна

Айсун Расимов
Мъже-Варна

Алис Глухова
Жени-Варна

Ангел Емилов
Мъже-София

Флорънс Тодорова
Деца-София

Симона Петкова
Жени-София